Гость Оʻzbek tili Архивный вопрос

16. Укажіть пару йонів, що беруть участь у хімічній реакції між алюміній сульфатом і натрій гідроксидом у водному розчині.

А Al3+ і OH– Б Al3+ і Na+ В Na+ і SO42- Г OH– і SO42-

Нет комментариев

Ответы

Гость Гость

Al2(SO4)3 + 6NaOH ->2 Al(OH)3↓ + 3Na2SO4
2Al(+3) + 3SO4(-2)+ 6Na(+) + 6OH(-) -> 2Al(OH)3↓ + 6Na(+) + 3SO4(-2)
2Al(+3) + 6OH(-) -> 2Al(OH)3↓

Ответ: А

Ответ ни кто не комментировал